Erilaiset prosessit vaativat erilaista osaamista

Ammatillisina toimijoina konsultit eivät ole ainoita prosessi-ajattelun vaalijoita. Itse asiassa useimmissa asiantuntijuutta vaativissa töissä puhutaan prosesseista. Juristi on asiantuntija oikeusprosessin kulussa, opettaja ohjaa oppimisen prosessia ja terapeutti parantumisprosessia. Myyjät puhuvat myynnin prosessista ja ostajat osto-prosessista. Ammatillisena käsitteenä sana viittaa tapahtumasarjaan, jossa jokin asia muuttaa luonnettaan tai muotoaan. On puhuttava prosessista, sillä tapahtumien kulkua ei voida tarkalleen ennustaa eikä etukäteen päättää. Eri tekijöiden välinen vuorovaikutus toimii katalyyttinä sille, mihin suuntaan prosessi voi edetä. Näin on erityisesti ihmisten toimintaa ja yhteistyötä edellyttävien prosessien laita.

Hieman toisin on teollisissa prosesseissa, joiden hallinta on mahdollista. Prosessin käsitteellä onkin omat juurensa teollisuuden historiassa, sillä teollista tuotantoa on hahmotettu pitkään prosessina. Teollisuustuotteiden nähdään syntyvän monen tekijän yhteistyön muodostaman prosessin tuloksena. Puhutaan myös prosessiteollisuudesta, mikä tarkoittaa tuotantoa, jossa jalostettava raaka-aine etenee erilaisesta fysikaalisesta ja kemiallisesta käsittelyvaiheesta toiseen. Kemian teollisuus, paperiteollisuus ja kaivosteollisuus ovat esimerkkejä tästä. Näissä prosesseissa tapahtumien kulkua pyritään hallitsemaan ja sitä voidaan ennakoida ja siten ohjata ulkoapäin.

Inhimilliset prosessit kuten ihmisen itsereflektiokyvyn parantaminen, työyhteisön toiminnan kehittäminen tai organisaation toimintakulttuurin muutos edellyttävät mielen sisäistä liikahtelua, ajattelua, oivaltamista, vuoropuhelua ja erilaisten tunteiden samanaikaista läsnäoloa. Ne ovat luonteeltaan monimutkaisia ja edeltävät keskeneräisyyden ja asioiden jännitteisyyden sietämistä. Juuri näihin prosesseihin tarvitaan usein ammattilaisen tukea. Inhimillisten prosessien ammattilaiselle on kertynyt teoreettisella jäsentämisellä ryyditettyä käytäntötietoa, joka auttaa hahmottamaan kokonaisuutta ja tunnistamaan etenemisen kannalta olennaisia asioita. Prosessiosaaminen on puolestaan kykyä rauhoittua ja rauhoittaa muita sekavalta tuntuvan tilanteen keskellä. Se on luottamusta siihen, että muutosprosessi kantaa itseään ja tuottaa jotain, mitä sillä hetkellä emme osaa aavistaa.

0 kommenttia

Kirjoita kommentti

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *