Prosessikonsultoinnin kirjoja

Coghlan, D. (2009). Toward a philosophy of clinical inquiry & research. Mason, OH: Southwestern Thomson.

Schein, E. H. (1969). Process Consultation: Its Role in Organizational Development. Reading, MA:Addison-Wesley.

Schein, E. H. (1987). Process Consultation: Lessons for Managers and Consultants. Volume II. Reading, MA:Addison-Wesley.

Schein, E. (1997) The concept of “client” from a process consultation perspective. A guide for change agents. Journal of Organizational Change Management, Vol. 10 No. 3, 1997, pp. 202-216.

Schein, E. H. (1999). Process Consultation Revised: Building the Helping Relationship. Reading, MA:Addison-Wesley.

Schein, E.H. (2002). Consulting – What should it mean? Teoksessa Clark, T. & Fincham, R. (toim.) Critical Consulting. New Perspectives on the Management Advice Industry. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., s. 21-27.

Puutio, R. (2002) Merkitysmysteeri – organisaatiot ja kehittämisen kieli. Odeco.

Puutio, R. & Kykyri, V-L. (2015) (toim.) Konsultointi keskusteluna – vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. Metanoia Instituutti.

Tokola, P. & Hyyppä, H. (2004) Konsultaatiotyön perusteita. Metanoia Instituutti.

Prosessikonsultointia sivuavaa ammattikirjallisuutta

Buono, A.F. & Jamieson, D.F. (2010) (toim.) Consultation for Organizational Change. Information Age Publishing Inc.

Heikkilä, J-P. (2009). Ainutlaatuisen yhteisön mielekkyys ja vetovoima. Teoksessa Heikkilä, J-P., Hyyppä, H., Puutio, R. (toim.). Yhteisön lumo. Systeemisiä kytkeytymisiä. Metanoia Instituutti, s. 109-123.

Karjalainen, K. (2008). Konsultti antropologina. Teoksessa Karjalainen, K. & Totro, T. (toim.) Näkyvään kätkeytynyt. Puheenvuoroja konsultoinnista ja yhteisödynamiikasta. Metanoia Instituutti, s. 68-77.

Karjalainen, K. (2008). Konsultti antropologina. Teoksessa Karjalainen, K. & Totro, T. (toim.) Näkyvään kätkeytynyt. Puheenvuoroja konsultoinnista ja yhteisödynamiikasta. Metanoia Instituutti, s. 68-77.

Keski-Luopa, L. (2006). Konsultaation haasteet ajassamme. Teoksessa Totro, T. & Tokola, P. (toim.) Korjaava työ organisaatiossa. Metanoia Instituutti, s. 97-129.

Laine, K. (1996) (toim.) Muutoksen liekit. Prosessikeskeinen kehittäminen työyhteisön arjessa. Jyväskylän koulutuskeskus Oy.

Malo, T. (2005) Organisaation varjot konsultin työkenttänä. Teoksessa Hyyppä, H. & Miettinen, A. (toim.) Johtajuus ja organisaatiodynamiikka. Metanoia Instituutti, s. 104-125.

Niemelä, T. (2008) Konsultti organisaation syväkulttuurin tulkkina. Teoksessa Karjalainen, K. & Totro, T. (toim.) Näkyvään kätkeytynyt. Puheenvuoroja konsultoinnista ja yhteisödynamiikasta. Metanoia Instituutti, s. 47-67.

Totro T. & Tokola P. (2006) (toim.) Korjaava työ organisaatiossa. Metanoia Instituutti.

Prosessikonsultoinnin tutkimusta

Suomalaiset väitöskirjat aiheesta:

Kykyri, V-L. (2008). Helping clients to help themselves. Discursive perspective to process consulting practices in multi-party settings. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 330. Jyväskylän yliopisto.
Puutio (2009). Hidden Agendas. Situational tasks, discursive strategies and institutional practices in process consultation. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 369. Jyväskylän yliopisto.

Suomenkielistä tutkimuskirjallisuutta:

Pietiläinen, V., Syväjärvi, A., Talvitie V & Perttula J. (2015). Prosessikonsultoinnin uusi aalto:Post-scheinilainen tulkinta organisaatioiden kehittämisestä. Hallinon tutkimus 34 (3), 219–232.
Puutio, R. & Kykyri, V-L. (2007). Vaihtoehtoisen kertomuksen luominen prosessikonsultoinnissa.

Tutkimuskirjallisuutta prosessikonsultoinnista:

Coghlan, D. (2009) Toward a philosophy of clinical inquiry/research. Journal of Applied Behavioural Science, 45(1), 106-121.

Lambrechts, F., Grieten, S., Bouwen, R & Corthouts, F (2009) Process consultation revisted: Taking a relational practice perspective. The Journal of Applied Behavioural Science, 45(1), 39-58.