Tällä sivustolla esitellään prosessikonsultointiin ja laajemmin konsultoivaan työotteeseen liittyviä ideoita, menetelmiä, ammattikirjallisuutta ja tutkimusta.

Blogi tarjoaa tuoretta pohdintaa ajankohtaisista konsultoinnin ilmiöistä ja kysymyksistä.

Sivulta pääset myös tunnetuille suomalaisille sivustoille, joiden kautta löydät koulutusta prosessikonsultointiin, työnohjausta konsultoitityöllesi tai prosessikonsultointia organisaatiosi hyväksi.

Sivuston ylläpitäjä: Psykologian tohtori, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, prosessikonsultoinnin tutkija ja kouluttaja Risto Puutio.

Prosessikonsultoinnin alkuperäinen idea on liki viidenkymmenen vuoden takaa, jolloin Edgar Schein hahmotteli kuvaustaan konsultin ja asiakkaan vuoropuheluna etenevää organisaation tilanteen tutkimistavasta. Schein sai ajatteluunsa vaikutteita paitsi aikansa organisaatiotutkimuksen, myös kliinisen psykologian käytännöistä. Terapeuttisessa käytännössä oltiin jo paljon aikaisemmin havaittu auttamiseen liittyvä seikka. Toimijuuteen liittyviä pulmia on tarkasteltava toimijoiden itsensä kanssa, ei heistä erillään, mikäli halutaan auttaa heitä pääsemään eteenpäin. On siis aikaansaatava keskustelu, jossa apua etsivää toimijaa autetaan itse tunnistamaan tilanteeseensa liittyviä tekijöitä, ilmenivät ne sitten asioiden jäsentämisen, suhteiden hahmottamisen tai henkilökohtaisten kokemusten erittelyn tasolla.